Despre proiect

Descrierea proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene”

Proiectul Twinning finanţat de Uniunea Europeană „Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene” este finanţat din fondurile Uniunii Europene şi implementat de către Oficiul Guvernului Republicii Lituania, Departamentul Serviciului Public, Centrul de Instruire al Ministerului Finanţelor şi Agenţia pentru Fonduri Sociale Europene, în parteneriat cu instituţia beneficiară – Cancelaria de Stat a Republicii Moldova.
 
 
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la consolidarea capacităţilor funcţionarilor publici din Republica Moldova în corespundere cu standardele Uniunii Europene, prin îmbunătăţirea calităţii cursurilor de instruire şi a altor activităţi de dezvoltare profesională.
 
 
Activităţile care urmează a fi desfăşurate în cadrul proiectului au scopul de a susţine consolidarea capacităţilor instituţionale şi funcţionale ale Cancelariei de Stat, a subdiviziunilor resurse umane din autorităţile publice de nivel central şi local şi a secretarilor de stat,  în baza recomandărilor statelor membre ale UE cu privire la sistemul de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici,elaborate în corespundere cu experienţa acestor state în domeniul respectiv.
 
 
Proiectul va avea o durată de 2 ani şi va cuprinde următoarele patru componente:
1. Ajustarea cadrului normativ cu privire la modernizarea serviciului public şi consolidarea capacităţilor instituţionale, în corespundere cu cele mai bune practici europene;
2. Planificarea, coordonarea şi implementarea eficientă a programului naţional de  instruire în serviciul public (pentru autorităţile publice centrale şi locale) şi dezvoltarea mecanismelor de evaluare;
3. Crearea reţelei de experţi din domeniul resurse umane şi dezvoltarea capacităţilor acestora;
4. Consolidarea capacităţilor funcţionarilor publici de conducere de nivel superior din autorităţile publice din Republicii Moldova.
 
 
Fiind o parte constituentă importantă a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, Reforma Administraţiei Publice reprezintă o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova. În acest context, proiectul Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene” vine să contribuie la implementarea agendei de reformă, asigurînd, totodată, continuarea parteneriatului şi colaborării de success dintre Republica Moldova şi UniuneaEuropeană.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda