A fost desfășurat al doilea atelier de instruire a modulului de e-guvernare pentru specialiștii în resurse umane din administrația publica de nivel central

Published on: 23/02/2017

În perioada 21-22 februarie, Directia reforma administrației publice a Cancelariei de Stat cu suportul proiectului Twinning ,,Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene”  a organizat al doilea atelier de instruire intitulat  ,,Instrumente de e-guvernare pentru specialiștii în resurse umane din administrația publica”.

 

La acest eveniment participanții au fost familiarizați despre managementul proceselor interne în contextul modernizării serviciilor publice, rolul subdiviziunilor resurse umane în pregătirea profesională a funcționarilor publici pentru utilizarea tehnologiilor informaționale.

 

Formatorii modulului de instruire, Daiva Kirkilaite Chetcuti si Paulius Sriska, experți pe termen scurt in cadrul proiectului Twinning și reprezentanți ai Oficiului Guvernului și a Departamentului Serviciului Public din Lituania respectiv, au discutat împreuna cu participanții despre reformele demarate în Lituania și lecțiile învățate în ceea ce privește utilizarea instrumentelor TIC pentru facilitarea operării schimbărilor în procesele interne de management în administrația publică.  

 

De asemenea, participanții au avut oportunitatea să asiste la o prezentare a Centrului de Guvernare Electronică despre progresele Republicii Moldova în domeniul e-guvernării și implementarea instrumentelor digitale.  Subiectele abordate au cuprins un șir de aspecte, precum:  alinierea reformelor la inovațiile digitale, modalitățile de îmbunătățire a serviciilor publice în Republica Moldova, lansarea agendei de e-Transformare,  reingineria serviciilor, transparența și responsabilizarea, lansarea de noi produse digitale, reducerea rîndurilor, poverii pe client în accesarea serviciilor publice, diminuarea corupției,  e-servicii sectoriale ș.a.

 

Acest modul este ultimul din șirul de instruiri desfășurate pentru specialiștii resurse umane din administrația publică de nivel central.  Toți participanții urmează sa primească certificate de participare la instruirile din cadrul proiectului Twinning. 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda