Despre proiect

Rezultatele scontate ale proiectului Twinning al Uniunii Europene „Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene”

Proiectul Twinning finanţat de Uniunea Europeană „Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene” – componentele principale şi rezultatele scontate ale acestora.

Rezultatele scontate la nivel de proiect:
- Cel puţin 80% din autorităţile publice centrale elaborează planuri anuale de dezvoltare profesională (instruire);
- Ministerele de resort alocă mijloace financiare în mărime de 2% din bugetul anual propriu (fondul de salarizare) pentru finanţarea procesului de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici.

Componenta 1: Ajustarea cadrului normativ cu privire la modernizarea serviciului public şi consolidarea capacităţilor instituţionale, în corespundere cu cele mai bune practici europene.
Rezultatele scontate:
- Actualizarea mecanismului de coordonare a procesului de modernizare a serviciului public;
- Consolidarea mecanismului de monitorizare a procesului de modernizare a serviciului public;
- Cel puţin 15 ministere de resort (la nivel central) şi cel puţin 30 de autorităţi publice locale participă efectiv în procesul de coordonare;
- Reprezentanţii subdiviziunilor resurse umane din autorităţile publice de nivel central se întrunesc de patru ori pe an, iar cei din autorităţile publice de nivel local – de două ori pe an.

Componenta 2: Planificarea, coordonarea şi implementarea eficientă a programului naţional de instruire în serviciul public (pentru autorităţile publice centrale şi locale) şi dezvoltarea mecanismelor de evaluare.
Rezultatele scontate:
- Elaborarea a cel puţin 15 curicule pentru planurile de instruiri;
- Mecanismul de evaluare a curriculei implementat.

Componenta 3: Crearea reţelei de experţi din domeniul resurse umane şi dezvoltarea capacităţilor acestora.
Rezultate scontate:
- Cel puţin 50 de experţi din domeniul resurse umane sunt instruiţi;
- Cel puţin 30 de experţi din domeniul resurse umane sunt formatori certificaţi.

Componenta 4: Consolidarea capacităţilor funcţionarilor publici de conducere de nivel superior din autorităţile publice din Republicii Moldova.
Rezultate scontate:
Toţi secretarii de stat care au fost numiţi în funcţii sunt instruiţi.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda